10. juni 2019

Opsigelse efter 130 dage er for sent

Spørgsmål besvaret af: Katrine Bruun, jurist, TEKNIQ Arbejdsgiverne

Spørgsmål

En kontormedarbejder i en medlemsvirksomhed havde været syg i en længere periode med stress. Virksomheden havde gennem sygeperioden haft kontakt til kontormedarbejderen, blandt andet ved sygefraværssamtaler. Ved disse samtaler stod det klart, at medarbejderen formentlig ikke ville vende tilbage på arbejde foreløbigt. Virksomheden kontaktede derfor TEKNIQ Arbejdsgiverne for at høre, om det var muligt at opsige den sygemeldte kontormedarbejder.


Svar

Virksomheder kan for funktionærer og funktionærlignende ansatte i ansættelsesbeviset aftalt med medarbejderen at indsætte 120-dages-reglen, som giver virksomheden mulighed for at opsige medarbejderen med et forkortet varsel, hvis medarbejderen har været syg i 120 dage inden for de sidste 12 måneder. Opsigelsesperioden er herefter en måned til en måneds udgang.

For at kunne anvende bestemmelsen om 120-dages-reglen, er der nogle krav, der skal være opfyldt.

120-dages-reglen skal klart stå anført i ansættelseskontrakten, ellers kan virksomheden i modsat fald ikke benytte sig af bestemmelsen.

De 120 sygedage skal endvidere ligge inden for en periode af 12 måneder. De 120 sygedage behøver dermed ikke ligge i direkte forlængelse af hinanden, og alle sygedage de sidste 12 måneder tæller med ved optællingen.

Det sidste krav er, at virksomheden skal opsige medarbejderen i tilknytning til de 120 dage, og kan dermed ikke opsige, når der er gået 130 dage.

Opsigelsen efter 120-dages-reglen ske mellem 121 og 129 sygedage. Har medarbejderen været syg i mindre end 121 dage eller mere end 129 dage, skal medarbejderen opsiges med almindeligt opsigelsesvarsel.

Ved optællingen tæller weekender, helligdage og andre fridage med, hvis der har ligget en hel sygedag i dagen op til og dagen efter. Har medarbejderen været delvist sygemeldt, tælles alene de timer, medarbejderen har været syg.

Som virksomhed skal man dog være særligt opmærksom på, at sygdom der efter ligebehandlingsloven må karakteriseres som et handicap for medarbejderen, ikke kan medgå i optælling af sygdom efter 120-dages-reglen.

Bestemmelsen om 120 dages-reglen følger af funktionærloven, og man kan derfor ikke aftale, at bestemmelsen skal gælde for timelønnede ansatte i virksomheden.

I den konkrete sag var medarbejderen funktionær, og 120-dages-reglen var aftalt i ansættelseskontrakten. Kontormedarbejderen nærmede sig 120 sygedage, når alle sygedage de seneste 12 måneder blev talt med. Vi anbefalede derfor virksomheden at opsige på dag 123 eller 124. Dermed har virksomheden et par dage at give af, hvis der skulle være en fejl i optællingen.

Juridisk afdeling anbefaler, at man retter henvendelse, inden man opsiger efter 120-dages-reglen, for at få en vurdering af sagen.