25. august 2021

Stålpriserne stiger fortsat – men undlad hamstring

 

Brian Sejr

Salgsdirektør

Damstahl

bs@damstahl.dk

Sommeren er så småt ovre, og langsomt vender industrien tilbage til … ja, til hvad? Hvordan ser det rustfrie ”puslespil” ud?

I hvert fald består det af mange flere brikker end tidligere år, men konturerne er stort set som før sommerferien.

 

Gennem hele første halvår var der konstant en underforsyning af varer, og priserne gik kun en vej: opad. Forsyningerne er nu som før ferien i stor grad præget af den af EU indførte SAFEGUARD. Dvs., at der arbejdes med kvoter og toldsatser på 25%, hvis varer kommer ind i EU, efter at kvoterne er opbrugte. For at omgå det opmagasineres en del varer på toldlagre, indtil nye kvoter åbner. Få dage inde i et nyt kvartal ”frigives” så en masse varer fra disse toldlagre, hvorfor der så igen er mindre ”plads” til at tage nye leverancer ind, uden at disse belastes med en toldsats på 25%.

Undgå hamstring

De markedsforhold, som vi havde indtil sommerferien, ser altså stort set uændrede ud. For dig som kunde betyder det bl.a.,

  • at det kan være svært at skaffe sine varer, og alternative kvaliteter/dimensioner må tages i anvendelse.
  • at nikkelen fortsat stiger på et højt niveau, og prognoserne for legeringstillæg for september viser en stigning på ca. 75 øre pr. kg.
  • at leveringstiden fra værkerne er mellem 4-8 måneder.
  • at grossisterne underlægges allokeringer fra værkerne. Det betyder, at vi får tildelt en given mængde, som vi kan købe. Resten må vi forsøge sourcet andre steder med de udfordringer, det giver.
  • at Damstahls mangeårige partnerskaber med vores leverandører virkelig kommer os til gode i disse tider. Damstahl har præference hos langt de fleste.
  • at fragtraterne fra Asien til EU er steget med en faktor 5-7 ihft august 2020, hvilket selvfølgelig sætter sine spor på priserne.
  • at der oveni de lange leveringstider er tilfælde, hvor bestilte varer slet ikke med, da andre vil betale højere fragtrater for at få netop deres varer hjem.
  • at skrotpriserne fortsætter sin stigning, og således er der fra juli til august noteret en stigning på kr. 1,70 pr. kg for 4404 og på 60 øre pr. kg for 4301. En god indikator på prisudviklingen generelt.
  • at priserne fortsat har en opadgående tendens, og det underbygges af bl.a. nikkelprisen og ikke mindst den mangel på rustfrit stål, der er i markedet.

Vi anbefaler fortsat, at der ikke hamstres varer, da det over tid er ødelæggende i alle dele af værdikæden.

Damstahls lagre er trods ovenstående i stadig bedring, og vi har ca. 25.000 tons rustfri varer til salg i alle former og kvaliteter.