13. september 2021

Stor kontrol-aktion på CE-stål

Af: Jan Kristensen

Sikkerhedsstyrelsen har i løbet af foråret og sommeren gennemført tilsyn hos mere end 11 virksomheder, der arbejder med byggestål. Fire virksomheder mere vil i efteråret blive kontrolleret for egenkontrol samt mærkning af byggestål efter CE-kravene, så der samlet bliver udført kontroller af byggestål hos 15 virksomheder.

 

Samtlige kontrollerede virksomheder arbejder med altaner eller trapper. Ved tilsynet udtog Sikkerhedsstyrelsens kontrollanter dokumentationen for bærende stål-produkter til mærkningskontrol samt kontrol af inspektionen af fabrikkens egen produktionskontrol (FPC).

Virksomhederne er ifølge Sikkerhedsstyrelsen udvalgt ud fra en bred dækning blandt danske virksomheder, der producerer stålaltaner eller ståltrapper.

Samtlige kontroller har været varslet på forhånd til virksomheden for at sikre, at relevante personer kunne være til stede og samarbejde med Sikkerhedsstyrelsens udsendte. Uvarslede tilsyn finder alene sted, hvis det fx kan begrundes med, at et øjeblikkeligt indgreb er påkrævet eller at formålet med kontrollen ellers ville forspildes.

Styr på mærkningen

Sikkerhedsstyrelsen konkluderer over for Industri & Teknik, at de kontrollerede virksomheder umiddelbart har godt styr på FPC-certifikatet. 13 produkter inden for altan og trapper er kontrolleret i de første 11 virksomheder.

Virksomhederne har de nødvendige oplysninger til CE-mærket, men ofte er CE-mærket ikke korrekt udfyldt med oplysningerne, skriver Styrelsen. Man påpeger også, at CE-mærket i nogle tilfælde ikke er anbragt på produktet eller på etiket eller emballage.

Men ingen af kontrollerne i de første 11 virksomheder har ført til sanktioner. Sagerne er afsluttet med forskellige niveauer af vejledninger eller et OK.

Det er vidt forskelligt fra den seneste større kontrol på området. Den foregik for fem år siden i 2016. Her blev 19 virksomheder kontrolleret – ni blev politianmeldt pga grove fejl og mangler i egenkontrol og mærkning. Men selvom årets kontrol ikke har udløst bøder, så forventer Sikkerhedsstyrelsen en effekt ude i branchen af besøgene.

Vejledning hjælper

-Det er Sikkerhedsstyrelsens forventning, at vejledningen i forbindelse med virksomhedsbaseret markedsovervågning og produktsager vil være med til at sikre højere regelefterlevelse på fremtidige produkter, skriver styrelsen i et skriftligt svar til Industri & Teknik.