06. august 2020

Juni: Stort fald i rustfaste lærlinge

Af: Jan Kristensen

Igen i juni er der sket et samlet fald inden for uddannelserne på Industriens områder, der tæller 44 uddannelser. Faldet er på ca. 10 procent på indgåede uddannelsesaftaler for denne måned. Især uddannelsen til rustfast smed har oplevet et markant fald.

-På landsplan er tallet faldet fra 24 nye aftaler i 2019 til blot 9 aftaler i år. Det tyder på at industri inden for rustfast, er presset. Det er bekymrende, når vi på sigt får færre uddannet som rustfaste smede. Vi ved, at det er en efterspurgt arbejdskraft, når vi igen har normale tilstande i metalindustrien, siger chefkonsulent Johnny Kristensen, TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Ser tallene for juni bekymrende ud på det rustfaste, så kan metalvirksomhederne glæde sig over stabile antal aftaler på en række andre vigtige uddannelser i den første sommermåned på trods af Corona-krisen:

Klejnsmede er steget fra 70 til 74 aftaler. Industritekniker er steget med en enkelt til 50 aftaler i år. Køletekniker til industri er også faldet.

Landbrugsmaskinmekaniker-faget står som årets højdespringer: Her er antallet steget fra 10 indgåede aftaler i juni sidste år til 21 aftaler i samme måned  i 2020.

Folketingets lærlingeaftale i maj betød blandt andet, at man ville bruge de 5,4 mia. kroner, der var opsparet under den såkaldte AUB-ordning (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til at lette virksomhedernes lærlingeomkostninger. Det betyder eksempelvis, at man kan få dækket 90 procent af lønomkostningerne i resten af 2020 for nye lærlinge. De første penge skal efter planen udbetales til september. Det er for at følge effekten af denne indsats, at TEKNIQ Arbejdsgiverne løbende følger antallet af indgåede aftaler på industriens uddannelser.

– Det er vigtigt, at virksomhederne med denne ordning har kunne sikre antallet af aftaler inden for de fleste uddannelser i metalindustrien. Vi må håbe, at vi kan nå tilbage på det normale antal aftaler, og gerne flere, på alle uddannelser ganske hurtigt for at imødegå mangel på arbejdskraft, siger Johnny Kristensen.

(Tallene fra Metal Industriens uddannelser i juni skal tages med et mindre forbehold. Der kan være aftaler, som er underskrevet eller blot indgået mundtligt i juni men endnu ikke var registreret, da tallene blev opgjort.)