16. juli 2020

Svag bedring men stadig tunge skyer over metalindustrien

Af: Jesper Melgaard

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at industriens produktionsindeks falder yderligere i maj både for industrien som helhed og specifikt for metalindustrien.

Det går stadig den forkerte vej for det samlede produktionsindeks for industrien og for metalindustrien. Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik dumper indekset ned på det laveste niveau siden 2017. Metalindustriens indeks ligger nu på 97,3, hvilket er et fald på 7,7 procent set i forhold til samme tidspunkt sidste år.

– Som Danmarks Statistik selv skriver, er der ingen tvivl om, at produktionen i industrien har været påvirket af COVID-19 og følgerne heraf. Selvom vi har set et lille lysglimt i den seneste opgørelse over eksporten, så ser andre tal for Europa ikke for gode ud, siger Maria Schougaard Berntsen, cheføkonom i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Stigning efter stort fald

Fra april til maj oplevede metalindustrien en fremgang i eksportomsætningen. Det følger dog efter et større fald, og dermed er niveauet stadig knap 10 procent under maj-niveauet fra sidste år. Samtidig har Europakommissionen netop nedjusteret deres forventninger. Tidligere på foråret forventede den, at ”væksten” i BNP i EU ville lande på -7,4 procent, men det er nu nedjusteret til -8,3 procent.

– Danmark er et af de lande, som Europakommissionen forventer klarer sig allerbedst og får et af de mindste fald på 5,2 procent. Det skal vi virkelig glæde os over, men samtidig må man også tænke på, at bare fordi det går nogle andre dårligere, betyder det ikke, at vi er på den grønne gren. Danmark lever af samhandel, og rigtig mange danske job er hægtet op på eksporten. De kan virkelig blive ramt af den europæiske nedgang, siger Maria Schougaard Berntsen.

TEKNIQ Arbejdsgiverne bakker derfor op om regeringens eksportpakke. Den gør det blandt andet muligt for virksomhederne at få op til 15 timers gratis rådgivning fra Udenrigsministeriet til specifikke spørgsmål om COVID-19-indførte regelsæt og eksporttekniske spørgsmål – herunder moms og afgifter samt konkrete toldregler.