16. november 2020

Tilsynsbesøg giver travlhed i metalvirksomheder

– -Vi har virkelig travlt med at rådgive metalvirksomhederne i forbindelse med Arbejdstilsynets nye indsats. Især de kemiske risikovurderinger giver udfordringer ude i virksomhederne. Vi taler både med virksomheder, der har haft tilsynsbesøg og andre virksomheder, der gerne vil være sikre på, at de har styr på området inden eventuelt tilsyn, siger direktør John Bregndahl Larsen fra autoriseret arbejdsmiljørådgiver Avidenz.

Den første november startede Arbejdstilsynet en særlig tilsynsindsats i metal- og maskinindustrien med fokus på kemi og ergonomi. Samtlige metalvirksomheder har fået besked om indsatsen og tilsynet har nu startet varslet tilsynsbesøg hos nogle virksomheder.

Virksomheder, som Arbejdstilsynet ønsker at aflægge et tilsynsbesøg, bliver varslet minimum en måned i forvejen. Arbejdstilsynet oplyser på website www.at.dk, at man inden for kemi undersøger, om virksomheden har lavet kemiske risikovurderinger og truffet passende foranstaltninger til at forebygge, at medarbejderne bliver udsat for indånding af eller hudkontakt med farlig kemi. Tilsynet ser også på, om medarbejderne er oplært og instrueret i at udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Virksomheden har pligt til at instruere sine medarbejdere i, hvordan man sikkert omgås og benytter den kemi, der indgår i produktionen. Det handler om indånding af røg, støv, damp mv. eller ved hudkontakt med stofferne og materialerne. Tidligere har instruktionen ofte været anvisninger i en let støvet mappe på en hylde.  Det er ikke tilstrækkeligt.

-Vi arbejder i dag meget med informerende kemi-plancher til ophængning på relevante steder i virksomheden, hvor man benytter kemi og blandt andet skal anvende værnemidler. I princippet er en mundtlig instruks af medarbejderne ofte tilstrækkeligt, men man glemmer hurtigt. Det er virksomhedens ansvar ved et tilsyn, hvis medarbejdere har glemt de forskellige instrukser, siger John Bregndahl Larsen fra Avidenz.

Erfaringerne fra de mange forespørgsler fra metalbranchen til Avidenz viser også, at indsatsen for at substituere farlige stoffer med mindre farlige stoffer på den enkelte produktion er en vanskelig opgave for virksomhederne.

-Samlet set er det en fordel, at metalbranchen igennem årene har været vant til at blive kigget over skuldrene, når det gælder arbejdsmiljø. De fleste virksomheder vil gerne være på forkant, så der er styr på arbejdsmiljøet. På den måde slipper man også for påbud og eventuelle bøder, siger direktør John Bregndahl Larsen.

På tilsynsbesøg undersøger myndighederne også ergonomiske problemer i produktionen. Det handler om arbejdsopgaver, der kan overbelaste medarbejdernes muskler, sener og led. Her føres der tilsyn med arbejdsstillinger og bevægelser, tunge løft og ensidigt gentaget arbejde

Læs mere om Arbejdstilsynets indsats i metalbranchen her:

Mere om kampagnen her: