05. juli 2021

Timelønnede bliver faglærte på Welcon

Af: Jan Kristensen

Foto: Welcon

Efter ferien starter den første ufaglærte på uddannelsen som montagemontør hos Welcon. I forvejen er to unge i gang og en tredje ung tæt på svendestykket som almindelige lærlinge. Også på klejnsmedeuddannelsen har Give-virksomheden erfaringer med at opkvalificere ufaglærte til faglærte.

 

-Vi håber og tror på, at det smitter på den positive måde at se kolleger blive faglærte. Det udvikler medarbejderen, og det giver virksomheden faglært arbejdskraft og medvirker til at sikre kvaliteten i vores arbejde, fordi vi fastholder dygtige medarbejdere, siger HR Manager Ann-Karina Skyt, Welcon.

Med støtte fra kompetencefonden , tilskud fra AUB samt tilskud fra lokale Jobcentre kan Welcon på nuværende tidspunkt tilbyde medarbejderne normal løn under uddannelse. De ekstra udgifter er meget begrænsede. Ved opkvalificering arbejder medarbejderen fortsat i praktikperioden. Under skoleophold i uddannelsen er virksomheden nød til at finde afløsere, som deres investering.

Fastholdelse

 

-Nogle kan være bekymrede for, at man uddanner – og så rejser medarbejderen videre. Vi hos Welcon tror på, at vi udvikler og dermed fastholder medarbejdere, siger HR manageren.

Welcon har fået inspiration til en uddannelsesstrategi efter et besøg i produktionen af uddannelseskonsulent Lars Ahm fra TEKNIQ Arbejdsgiverne.

-Pandemien er på retur og vi kan fra TEKNIQ Arbejdsgivernes side nu igen komme på besøg ude på virksomhederne. Med vores kendskab til de mange kurser og uddannelser kan vi ofte pege på funktioner, som både faglærte og ufaglærte via systematisk efteruddannelse kan varetage. For faglærte kan det være akademiuddannelse og for ufaglærte en kort erhvervsuddannelse, siger Lars Ahm fra TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Industrivirksomhederne har ikke haft tradition for at benytte de korte erhvervsuddannelser. I mange tilfælde kan de være en god løsning som supplement til de længere uddannelser. Her kan der peges på svejser, industriassistent, industrioperatør og montageoperatør.

 

Øjenåbner

-Det åbnede vores øjne for nye uddannelsesmuligheder, – og vi fik skitseret nye veje til tilskud, når vi uddanner og efteruddanner vores medarbejdere. Nu har vi faktisk også fået lavet en lokalaftale om uddannelse. Med de begrænsede udgifter kan alle parter kun være interesseret i den udvikling, siger Ann-Karina Skyt.

Økonomisk er der nu attraktive muligheder inden for aftalt uddannelse eksempelvis i AL Kompetencefond.

En virksomhed indbetaler 520 kr årligt til kompetencefonden for hver medarbejder. Og ved fx  aftalt uddannelse, hvor en medarbejder tager en erhvervsuddannelse, modtager virksomheden henholdsvis 1000 eller 1.500 kr om ugen i tilskud i under henholdsvis praktik og skoleophold fra kompetencefonden.

-Det er jo 60-70.000 kr om året i støtte til den løn, man skal give den ufaglærte under uddannelsen for at sikre, at der er interesse for at uddanne sig. Fondene spiller derfor en vigtig rolle, når vi skal lukke kompetence-gabet og sikre arbejdskraften i vores virksomheder, siger Lars Ahm.

Uddannelsesafdelingen i TEKNIQ Arbejdsgiverne tager gerne møder og eller besøger  medlemsvirksomheder og hjælper med overblik og inspiration til kurser og uddannelser.

-De fleste virksomheder kan få god nytte af midlerne i fondene, når det bliver tænkt ind fra begyndelsen. Der er støtte at hente uanset om vi taler om et enkelt AMU-kursus eller en fuld erhvervsuddannelse til en medarbejder, siger Lars Ahm.

 

Flere lærlinge

Ud over uddannelsen af timelønnede har Welcon også mere generelt taget hul på at opkvalificere staben i montageafdelingen. Der er netop nu tre lærlinge fra erhvervsskolen i Skjern i gang med montagemontør-uddannelsen. Det er afdelingens mål at have disse uddannelsespladser besat fremover.

-Med faglærte bliver det faglige fundament i montagearbejdet mere ensartet og sandsynligvis bedre.  Vi har tidligere hentet folk ind med  forskellige baggrunde og oplært dem ved sidemandsoplæring. Med faglærte medarbejdere ønsker vi at øge kvaliteten i arbejdet, ligesom det  er vigtigt at fastholde arbejdskraften, så vi bevarer know-how, siger Ann-Karina Skyt, HR Manager