19. marts 2021

Bare to kontroller på fire år af CE-mærket byggestål

– To kontroller på fire år – det er jo i realiteten ikke en indsats, man kan kalde for en markedskontrol. Vi anser det i TEKNIQ Arbejdsgiverne for at være bekymrende, at denne del af byggeriet kan kontrolleres på så lavt et niveau over fire fra 2017 frem til i dag. Det medfører unfair konkurrence for dem, der følger CE-reglerne hver dag, siger underdirektør Simon O. Rasmussen, TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Magasinet Industri & Teknik har afdækket den svage kontrol af de metalprodukter, der indgår i danske byggerier, ved at begære en aktindsigt i Sikkerhedsstyrelsens kontrolarbejde i 2019 og 2020.
Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen valgte i 2017 at erstatte opsøgende kontrol af virksomheder, der leverer stål og alu-produkter med CE-mærkning, med information til branchen. Styrelsen så ikke problemer i branchen.
I foråret 2019 overgav denne styrelse kontrolopgaven til Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg. I 2019 og 2020 har Sikkerhedsstyrelsen foretaget to kontroller hos virksomheder på eget initiativ. Samlet set er der således udført to opsøgende kontroller på fire år, der skal sikre, at bærende konstruktioner i stål og aluminium i danske byggerier er korrekt certificerede og dokumenterede efter EN1090.

Unfair konkurrence

En af de første virksomheder i Danmark til at investere i en CE-certificering af virksomheden var direktør Lars Nielsen fra Uni-Tek i Randers
– Jeg besluttede, at vi skulle certificeres for enhver pris fra starten. Risikoen var at blive overhalet af andre CE-certificerede konkurrenter. Mulighederne lå i fremtidige forretninger, fordi vi som de første her omkring Randers ville kunne dokumentere de bærende elementer til byggeri hele vejen igennem processen. Dengang troede jeg, at CE-mærkningen ville blive håndhævet og kontrolleret af en offentlig myndighed. Der har jeg taget alvorlig fejl, siger Lars Nielsen.
Uni-Tek er som eksperter i byggestål certificeret i Execution Class 2+3 på både sort stål og aluminium.

Ingen heksejagt

Hos Skærbæk Smede- og Maskinværksted investerede Gert Skov også tilbage i 2015 i en certificering, som løbende koster tid og penge på auditering, svejsecertifikater etc. Derfor har også han et klart ønske om en reel kontrol af byggestål, som kunne skabe respekt både hos kunder og leverandører og vise, at disse regler skal efterleves.
– Jeg ønsker ikke nogen heksejagt, men en reel kontrol. Vi er så mange, der har brugt tid og penge på CE-mærkning, og så kan man godt føle sig lidt til grin, når der ikke er kontrol. De konkurrenter, der ikke følger reglerne, bliver ikke straffet. Og det kan selvfølgelig gøres billigere på den måde. Det er ikke fair konkurrence, siger Gert Skov.

Siden starten af 2019 har ansvaret for kontrollen af CE-mærkning af byggevarer af stål eller alu været placeret hos Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg. Her har kontorchef Stine Pedersen ansvaret for kontrol af byggevarer.

Men to kontrolsager i 2019 og 2020 på et område, hvor der er 6-700 certificerede virksomheder, er det reel markedskontrol af byggestål?
– Vi laver i Sikkerhedsstyrelsen helt bestemt markedskontrol på de danske byggevarer. Siden vi overtog opgaven for to år siden fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen laves der langt flere kontroller end tidligere af dette marked. Vi er oppe på at kontrollere 80-100 produkter om året. På byggestål viser tallene, at vi ikke har haft fokus på området de seneste to år. Så har vi brugt tiden på andre produkter – eksempelvis et vigtigt produkt som røgalarmer.

Men er det stål, der bærer det byggeri og de bygninger vi bor og arbejder i, ikke også vigtigt at få kontrolleret, så det lever op til alle standarder?
– Bestemt. Det har vi faktisk også planlagt at gøre. I 2. eller 3. kvartal i år planlægger vi at kontrollere en række danske virksomheder inden for byggestål. Men udgangspunktet for al vores kontrol er, at det er fabrikantens og importørens ansvar, at deres produkter på markedet er sikre og lever op til CE-reglerne.

Virksomheder inden for byggestål efterspørger i den grad mere kontrol. De oplever et marked, hvor der er frit spil, hvis man ikke følger reglerne for CE-mærkning af byggestål. Der er ingen kontrol – og derfor ingen sanktioner. Det giver unfair konkurrence.
– Vi har mange brancher, hvor virksomhederne selv beder om mere kontrol fra Sikkerhedsstyrelsens side. Det krav kommer fra firmaer, der tager certificeringerne alvorligt og lever op til reglerne. Og jeg har hørt denne opfordring fra metalvirksomheder. Jeg kan sagtens forstå disse ønsker og krav om mere kontrol, men vi ER tvunget til at prioritere.
– Støder en virksomhed på en graverende overtrædelse, så er der jo altid muligheden for at anmelde overtrædelserne via vores website. Er det en reel sag, så undersøger vi den. Er det en mere brancherettet information og tips, så kan det indgå i vores kommende kontroller, siger kontorchef Stine Pedersen, Sikkerhedsstyrelsen.

Læs tema om byggestål og EN1090 her i Magasinet Industri & Teknik