18. december 2020

Toldstyrelsen åbner Brexit-hotline op til nytår

Toldstyrelsen intensiverer forberedelserne op til 1. januar, hvor overgangsordningen mellem EU og Storbritannien udløber.

– De seneste uger har der været en stigende efterspørgsel efter vejledning om Brexit fra danske virksomheder. Vi har haft flere hundrede deltagere på vores webinarer om Brexit, og vi oplever et større pres på Toldstyrelsens Brexit-hotline, fortæller kontorchef i Toldstyrelsen, Henrik Pagh Kold, om beslutningen bag de udvidede åbningstider.

Nye toldprocesser fra 1. januar

Fra 1. januar 2021 vil der træde en række nye toldprocesser i kraft uanset udfaldet af de igangværende forhandlinger, og for virksomheder vil det betyde et større krav til dokumentation over for myndigheder og øget kontrol.

– Når overgangsordningen udløber, bliver Storbritannien til et såkaldt tredjeland, altså et land uden for EU. For mange virksomheder kan det betyde ændrede toldprocedurer, og det kan især være nyt for virksomheder, der ikke er vant til at arbejde med told. Dem vil vi gerne hjælpe, så godt vi kan, også selvom vi ikke forventer et stort pres på grænserne lige omkring nytår, siger Henrik Pagh Kold.

Find aktuelle åbningstider for toldsteder og Toldstyrelsens toldvejledning og it-servicedesk på toldstyrelsens website.

Kontakt

Brexit-hotline: 72 22 12 12