27. juni 2021

Udviklingskroner klar i de ”hemmelige” kasser

Midlerne omtales som regel via forkortelsen EUDP, der står for Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) til innovative energiprojekter.

I den generelle pulje er der i denne omgang 250 millioner kroner, mens de fire særpuljer tegner sig for et stort tre-cifret millionbeløb.

-EUDP midlerne er også kaldet de hemmelige kasser i erhvervsfremmesystemet, og det er egentlig lidt synd, for de kan hjælpe virksomhederne med at få nye produkter det sidste stykke fra prototype til marked, siger chefkonsulent Alexander Ulrich fra TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Chefkonsulenten peger især på, at styrken ved EUDP midlerne er, at de hjælper med finansiering lige der, hvor udviklingen af et produkt begynder at få kommerciel værdi.

SMV’er er en af målgruppen for midlerne, når bestyrelsen for EUDP uddeler midler.

– Vi lægger vægt på, at alle typer af virksomheder, store som små, søger, og vi håber blandt andet, at der vil komme flere ansøgninger, der omhandler teknologier, der kan understøtte omstilling af industriens procesenergi. De historisk mange ansøgninger, vi så ved de seneste runder, er et godt tegn på stor interesse for grøn teknologiudvikling, siger Anne Grete Holmsgaard, formand for EUDP’s bestyrelse.

Der er ansøgningsfrist den 3. september. De fire særpuljer vedrører den maritime sektor, PTX, CO2-lagring i Nordsøen og grøn procesenergi. Dertil kommer en mere generel pulje.

Læs alt om EUDP via dette link.