17. juni 2021

Verdensmålene? De kan afgøre din eksport!

Halldor Halldorsson

Danish Export Association

hah@danishexport.dk

 

Jeg hørte for nylig et oplæg fra en ejerleder, der er i gang med at implementere fire verdensmål i sin virksomhed. Arbejdet er drevet fra ledelsen og forankret i strategien, og hele virksomheden er involveret.

Det er virkelig inspirerende at høre, hvordan verdensmålene er på vej til at blive en del af virksomhedens DNA. Det har betydning for kunderne, når der skal forhandles nye ordrer.

Hvis du er eksportør, er der for mig ingen tvivl om, at du skal i gang med verdensmålene. Jeg forventer, at det bliver en ramme for at kunne sælge sine produkter mange steder i verden.

Hvor starter du?


Der er 17 verdensmål også kaldet SDG’er (Sustainable Development Goals). Herunder er 169 delmål, hvoraf mange er målrettet udviklingslande. Der er dog også mange, som vi kan arbejde med i Danmark. Det første vigtige skridt er at lære målene at kende og beslutte, hvilke der giver mening for din virksomhed.

Fx rummer mål 12 et delmål om genanvendelse – inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Måske kan I optimere genanvendelse af spildet i produktionen og sætte ambitiøse mål omkring det? Når I begynder at kigge på processer, forbrug, indkøb med mere, finder I måske ud af, at der er steder, hvor I kan spare eller optimere.

Skab udvikling


Efter min mening skal du dog gøre mere end det, der ligger til højrebenet. Du skal kigge på verdensmålene for at gøre verden bedre Men du skal også gøre det, fordi der på længere sigt er god økonomi i det. Bæredygtighed bliver en hygiejnefaktor over tid, og dine kunder vil komme til at efterspørge det.

Derfor vil du og din virksomhed få en konkurrencefordel på den længere bane. Samtidig inspirerer du dine medarbejdere og går forrest i at skabe udvikling. I kampen om arbejdskraft vil du også få en fordel, for dine kommende medarbejdere vil arbejde for virksomheder, der har et formål og arbejder bæredygtigt.

Inddrag dine medarbejdere


Når du har fundet ud af, hvilke mål din virksomhed vil arbejde med, skal du inddrage dine medarbejdere. Find en ildsjæl – ikke nødvendigvis en voksen udgave af Greta Thunberg, men én der ser en spændende udfordring i at arbejde med et eller to af verdensmålene.

Indsatsen skal dog først og fremmest forankres i ledelsen, så alle kan se, at det er strategisk vigtigt for virksomheden.

Hent viden fra andre


Et første skridt til at komme i gang er at hente viden og inspiration fx på arrangementer, hvor verdensmål og bæredygtighed er temaet. Du kan også række ud til virksomhedsledere, der allerede er i gang for at høre om deres erfaringer.