23. november 2020

Virksomheder belønnes for lærlingeindsats

Af: Jesper Melgaard

Der er en større økonomisk gevinst på vej til virksomheder, der uddanner mange lærlinge.

Efter lange og svære forhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter lykkedes det denne weekend at nå frem til en trepartsaftale om AUB. Den nye aftale er en forlængelse af trepartsaftalen fra maj om ekstraordinært løntilskud til virksomheder – en aftale, hvor man blandt andet afsatte 500 mio. kroner til initiativer, der kunne understøtte oprettelsen af flere lærepladser. Trepartsaftale betyder blandt andet, at virksomheder, der opfylder deres måluddannelsesratio, får op imod 3.500 kroner om året per lærling.

-Det har været vigtigt for TEKNIQ Arbejdsgiverne ved forhandlingsbordet at sikre stærkere incitamenter for virksomhederne til at uddanne lærlinge og en højere belønning til de virksomheder, der løfter denne opgave. Det er lykkedes, og vi er glade for, at man på denne måde anerkender den indsats, der foregår i mange brancher og virksomheder for at åbne døren på vid gab for en ny generation af lærlinge, siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Trepartsaftalen sikrer også, at virksomhederne får en forhøjet lønrefusion for lærlinge på skoleophold på syv procent i 2021 og yderligere en lidt mindre forhøjelse i 2022.

-Det har været vigtigt at lande en aftale, der skaber stabilitet for hele AUB-systemet, og det synes jeg, vi er lykkedes med, siger Troels Blicher Danielsen.

Aftalen sikrer desuden, at det stadig er erhvervsskolerne, som skal stå for den praktikpladsopsøgende indsat, ligesom dette arbejde forankres i skolernes bestyrelser.

-På den måde forpligtes skolerne også til styrke deres arbejde på netop dette område. Det er vigtigt, hvis vi skal aktivere alle dele af erhvervsuddannelsessystemet – fra skoler til virksomheder – for på den måde at få løftet lærlingeoptaget yderligere og dermed sikre den nødvendige strøm af nye faglærte, siger Troels Blicher Danielsen.

Han hæfter sig i den forbindelse også ved, at de faglige udvalg får tilført midler til at understøtte indsatsen for at skabe flere praktikpladser i samarbejde med erhvervsskolerne.

Aftalen bakkes også op i fagbevægelsen her Metal:

– Manglen på praktikpladser har længe været et stort problem. Det skal den her aftale lave om på. Derfor er jeg glad for, at vi, arbejdsmarkedets parter, nu får en større rolle ift. det opsøgende arbejde som skal sikre, at flere unge får en praktikplads. Det vil betyde, at vi også kan tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne og dermed få flere faglærte, som vi virkelig mangler, siger Kasper Palm, forbundssekretær i Dansk Metal.

-Vi får ikke flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne, hvis ikke de har en nogenlunde sikker garanti for, at de kan få en praktikplads som del af deres uddannelsesforløb. Den nye aftale er et solidt skridt på vejen mod denne ambition, men vi er ikke i mål, og der ligger stadig et stort arbejde foran os, siger Per Christensen, forbundsformand i 3F.

 

Kort om AUB

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) finansierer og administrerer en række refusions- og tilskudsordninger på erhvervsuddannelsesområdet.

Dette skal være med til at skaffe flere praktikpladser.