05. juli 2021

Virksomhederne fastholdt lærlinge under pandemien

Af: Michael Degn Christensen og Jesper Melgaard

Industri- og metalvirksomhederne har om nogen mærket coronakrisen kradse. Lukkede eksportmarkeder, faldende omsætning og stigende råvarepriser. Alligevel har virksomhederne formået at holde niveauet af lærlinge eller endda ansætte flere i løbet af krisen, viser ny medlemsundersøgelse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Virksomhederne peger entydigt i retning af lærlingepakken som årsag til den positive udvikling. Regeringen og arbejdsmarkedets parter skruede i maj sidste år aftalen sammen, så virksomhederne fik større lærlingetilskud.

Pakken har betydet flere nye lærlinge hos 15 procent af industri- og metalvirksomhederne, mens 81 procent har fastholdt niveauet. Kun fire procent har ansat færre lærlinge end normalt.

-Det er faktisk bemærkelsesværdigt, at det er så få, der trods pakken har måttet skrue ned for blusset. Mange metalvirksomheder er afhængige af eksportmarkederne omkring os og har derfor været hårdt ramt på omsætningen under coronakrisen. Derfor var det også forventet, at antallet af nye uddannelsesaftaler ville styrtdykke. Men det har vi altså tilsyneladende undgået, siger Tina Voldby, underdirektør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Ligesom i installationsbranchen forventer industri- og metalvirksomhederne at fortsætte den opadgående tendens i 2021. 16 procent forventer at ansætte flere lærlinge i år, mens 59 procent regner med at fastholde det samme niveau. Sidste år var de tilsvarende tal på 10 og 64 procent.

Dette års medlemsundersøgelse er lavet på baggrund af besvarelser fra 158 industri- og metalvirksomheder.

Fakta om lærlingepakken:

  • Aftalen blev indgået i maj 2020 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.
  • Den betød bl.a., at man ville bruge 3,1 mia. kroner, der var opsparet under den såkaldte AUB-ordning (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til at lette virksomhedernes lærlingeomkostninger.
  • Eksempelvis kunne man få dækket 90 procent af lønomkostningerne i 2020 for nye lærlinge.

 

Læs også her.